CADAS w liczbach

Aktywni licencjobiorcy wykorzystują łącznie 84 jednostki serwerowe systemu CADAS, tego:

 • 71 jednostek serwerowych ulokowanych w 10 miastach w Polsce (85%):
  • 45 w Warszawie
  • 7 we Wrocławiu
  • w Trójmieście
  • 3 w Poznaniu
  • 3 w Krakowie
  • 3 w Szczecinie
  • 2 w Opolu
  • 2 w Siedlcach
  • 1 w Katowicach
  • 1 w Łodzi
 • 13 jednostek serwerowych ulokowanych za granicą (15%):
  • 11 w 7 krajach Unii Europejskiej
  • 1 w USA
  • 1 w Indochinach

Aktywni licencjobiorcy tworzą stałą grupę 48 podmiotów, w tym:

 • 30 agencji badawczych (63% podmiotów), na które przypada 71% zainstalowanego potencjału wytwórczego (60 z 84) przynależnych jednostek serwerowych
 • 5 ośrodków medialnych (10% podmiotów) – 7% potencjału
 • 4 szkoły wyższe (8%) – 10% potencjału
 • 3 centrale banków i towarzystw ubezpieczeniowych (6%) 4% potencjału
 • 3 przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne (6%) - 5% potencjału
 • 2 urzędy administracji samorządowej (4%) - 2% potencjału
 • 1 stowarzyszenie branżowe

Każdego dnia w roku nie wykluczając dni wolnych na systemie CADAS działa średnio 560 terminali, z tego

 • 360 stacji CAPI
 • 140 stacji CATI
 • 60 stacji zarządczych

Na każdy dzień roku przypada zrealizowanie na systemie 11.261 ankiet efektywnych, z tego:

 • 2.160 ankiet CATI
 • 1.425 ankiet CAWI
 • 456 ankiet CAPI
 • 7.533 ankiet MOBI na urządzeniach z OS Android