Obsługa centrali w platformie CADAS została zaprojektowana w celu zminimalizowania kosztów oraz automatyzacji i optymalizacji procesów związanych z telefoniczną obsługą badań CATI. Dzięki doświadczeniu i pracy wielu specjalistów w kilku firmach posiadających studia telefoniczne w Polsce i zagranicą moduł ten jest jednym z najatrakcyjniejszych obszarów działania całego systemu. Wprowadzenie systemu z obsługą centrali telefonicznej oprócz bezpośrednich oszczędności spowodowało również bardziej przejrzystą i prostszą kontrolę kosztów bezpośrednich badań.

Cechy integracji z modułem CallServer:

 • Szczegółowe informacje o aktywnych połączeniach telefonicznych wykonanywanych na studiu telefonicznym a w szczególności: nazwa stanowiska, godzina rozpoczęcia połączenia telefonicznego, numer telefonu, czas połączenia telefonicznego, status połączenia, taryfa oraz sposób wybierania numer telefonu.
 • Funkcjonalność pozwalająca na obliczenie kosztów telefonicznych w rozbiciu na projekty, okresy rozliczeniowe, operatorów telefonicznych.
 • Bieżący dostęp do informacji, takich jak: ilość połączeń, łączny kosztu połączeń, łączna długość połączeń, średni koszt połączeń, średnia długość połączeń, średni koszt połączenia, średni koszt wywiadu efektywnego, średnia długość wywiadu efektywnego.
 • Zestawienie przepracowanych godzin pracy w studiu w stosunku do czasu połączeń telefonicznych, czasu wybierania, dających dodatkowe informacje na temat efektywności ankietara.
 • Tryb wybierania Click2Dial dzięki której ankieter nie musi wybierać ręcznie numerów na klawiaturze telefonu.
 • Tryb wybierania Auto Dialing, automatyzująca proces wybierania i znakowania statusów połączeń telefonicznych dzięki czemu znacznie wzrasta wydajność studia. Wprowadzanie tej funkcji w jednej z największych firm badawczych w Polsce spowodowało oszczędności rzędu 3 do 5% w kosztach bezpośrednich projektów. Zastosowanie tego trybu w projekcie eliminuje również błędy związane z niepoprawnym znakowanie statusów połączeń telefonicznych.
 • Tryb wybierania Predictive Dialing, automatyzujący process wybierania poprzez zestawienie do agenta tylko połączeń uprzednio zestawionych. Proces wybierania jest określonych przez skomplikowany algorytm adaptacyjny analizujący obecną i przyszłą gotowość ankitera i wybierający połączenie z wyprzedzeniem. Wprowdzanie tego rozwiązania powoduje wzrost wydajności studia od 5-10%, szczególnie w przypadku projektów na losowych bazach danych.
 • Tryb Detecting Dialing umożliwia przedzwonienie bazy telefonicznej przez uruchomieniem projektu i wybranie do badania tylko istniejących numerów telefonicznych.
 • Nagrywanie połączeń telefonicznych w celu późniejszej kontroli lub wglądu. Nagrania są dostępne bezpośrednio z poziomu modułu kontroli (bez potrzeby wyszukiwania, przełączania się do innego programu) przez ustalony interwał czasu (zwykle 3 miesiące).
 • Bieżący pododsłuch wraz z podglądem stanowiska ankieterskiego umożliwia bezpośrednio kontrolę terenową.
 • Softphone - programowy telefon w technologi VOIP, minimalizuje koszty związane przygotowaniem studia (potrzebne są tylko słuchawki), oraz pozwala na pracę ankietera w trybie Cati@tHome lub tworzenie studia rozporszonego.