Kontrola w systemie CADAS to bardzo rozbudowany i przyjazny dla użytkownika moduł aplikacji. W wyniku pracy specjalistów z zakresu badań rynkowych oraz programistów dopisywane były kolejne funkcje, z których chętnie korzystają użytkownicy systemu. Dzięki tym funkcjom zarządzanie projektami stało się bardziej efektywne i przynosi wiele korzyści.

Cechy modułu kontroli to:

 • Szybki dostęp do wszystkich wywiadów realizowanych w danym projekcie z podziałem na wywiady efektywne, umówione, ze statusem zajęte, brakiem odpowiedzi, przerwane ręcznie, wywiady w trakcie realizacji, nieefektywne, skopiowane, nie spełniające kryteriów badania. Supervisor lub osoba zarządzająca projektem może dzięki tej funkcji w szybki sposób zidentyfikować i przygotować raport dla klienta lub pracownika działu badawczego.
 • Możliwość wyszukiwania wywiadów realizowanych w projekcie na podstawie takich danych jak nazwa użytkownia lub grupa użytkowników, numer wywiadu, pracownik kontrolujący projekt i po komentarzu. Często wykorzystuje się takżę opcję wyszukiwania konkretnych wywiadów na podstawie czasów rozpoczęcia połączenia, gdzie deklaruje się konkretną datę i godzinę zakresów czasowych.
 • Prezentacja czasów wywiadów biorąc pod uwagę czas sesji, czas efektywny wywiadu lub czas trwania efektywnej rozmowy z respondentem.
 • Prezentacja czasów wywiadów wg czasu trwania. Funkcja ta umożliwia przedstawienie wywiadów, które mieszczą się w danym zakresie czasowym. Można posługiwać się czasem bezwględnym, sprawdzać wywiady poza zdefiniowanym czasem oraz odchylone od średniej.
 • Istnieje możliwość prezentacji wywiadów wg wyrażenia. Dzięki tej opcji można na przykład przedstawić wywiady z osobami, które są w obszarze zainteresowań klienta filtrując po konkretnej odpowiedzi na pytanie lub grupę pytań z kwestionariusza.
 • Do każdego projektu zaprezentowane są informacje o średnim czasie trwania wywiadu, o ilości użytkowników, którzy pracują przy projekcie, rozpoczęciu oraz zakończeniu realizacji projektu, koszcie połączeń oraz ilości skontrowanych wywiadów. Tak szczegółowe informacje ułatwiają zarządzanie projektam, oszczędzają czas pracy osób kontrolujących projekt. Wszelkie te informacje są dostępne automatycznie po rozpoczęciu wywiadów i aktualizują się w miarę postępów realizacyjnych.
 • Przyjazny dla użytkowników dostęp do szczegółów wywiadu, do korygowania potencjalnych błędów użytkowników z jednoczesną informacją o nazwie użytkownika zmieniającego konkretne dane w projekcie.
 • Szybki dostęp do wszystkich danych i wszystkich wywiadów już w trakcie realizacji projektu. Nie trzeba czekać na koniec realizacji żeby sprawdzić informacje potrzebne klientowi. Można to zrobić już w czasie pracy nad projektem. W panelu podglądu szczegółów wywiadu istnieje możliwość sortowania po wszystkich zmiennych, które są w w projekcie. Umożliwia to proste i szybkie zarządzanie treścią ankiety już w trakcie trwania projektu.
 • Funkcje rozliczania kosztowego projektu. Istnieje możliwość przydzialania konkretnych stawek za zrealizowany wywiad, a także dodania do zapłaty za projekt premi lub nałożenie potrąceń za nieprawidłowo zrealizowany wywiad.
 • We wszystkich badaniach można stosować nagrania poszczególnych pytań, części lub całości wywiadu. Jest to idealny sposób na wyłapanie nierzetelnie zrealizowanych wywiadów lub skontrolowanie prawidłowości zaznaczonych odpowiedzi w projekcie. Zastowanie nowego formatu zapisu plików dźwiękowych przyśpieszyło dostęp do kontroli dźwiękowej i spowodowało oszczędności miejsca na dyskach twardych serwera systemu.
 • W projektach telefonicznych system loguje całą historię danego rekordu. Mamy przez to możliwość dotarcia do wszystkich kontaktów zanim praca nad rekordem zostanie zakończona. Użytkownik systemu ma więc pełną wiedzę o tym, co sie działo z konkretnymi rekordami podczas prób dotarcia do respondenta. Ta funkcja daje informację, którą można wykorzystać przy zarządzaniu bazą respondentów.
 • Istnieje również funkcja umożliwiająca zaznaczanie wywiadów skontrolowanych oraz dopisywanie komentarzy przez kontrolerów lub koderów projektu.