Korzystając z raportów, użytkownik ma możliwość sprawdzenia aktywności ankieterów przy realizacji projektu.

W celu wygenerowania raportu, należy z menu górnego wybrać opcję raporty, następnie wskazać raport pracy ankieterów.

Zostanie wywołane okno, w którym należy określić:

  • tytuł raportu (domyślnie zostaje wprowadzona nazwa "Raport pracy ankieterów")
  • zdefiniować przedział czasowy raportu
  • określić województwa
  • określić typ/kategorię użytkowników